Fra og med 1. januar 2024 vil Nobelinstituttets bibliotek ikke lenger være åpent for publikum uten nærmere avtale. Dette kommer som følge av en intern omorganisering på Nobelinstituttet. Endringene vil få følger for hvordan dere som brukere kan benytte biblioteket:  

  • Samlingen vil være tilgjengelig, bøker kan lånes og lesesalen benyttes, men; 
  • Alle besøk må avtales på forhånd med bibliotekets ansatte fra gang til gang.  
  • Alle besøk må skje innenfor Nobelinstituttets normale åpningstider.  
  • Dette gjøres enten ved å sende e-post til [email protected], eller ved  
    telefon til 22 12 93 00.  
  • Det vil komme en bokkasse i portrommet der dere kan levere tilbake lånte bøker.