Hvert år lager Nobels Fredssenter en egen utstilling om årets fredsprisvinner. Årets utstilling handler om Ales Bjaljatski, Memorial og Center for Civil Liberties og deres modige kamp for menneskerettigheter, demokrati og fredelig sameksistens.  

 

For mer informasjon vennligst se Nobels Fredssenters hjemmeside