Den norske Nobelkomite inviterer til en bankett til ære for årets prisvinnere.

Kun etter invitasjon.

For informasjon om antrekk, klikk her.