Representanter for vinnerene av Nobels Fredspris 2022, Ales Bjaljatski, Memorial and Center for Civil Liberties, vil delta i  en pressekonferanse på Nobelinstituttet.

Pressekonferansen er kun åpen for akkreditert presse.
For informasjon til presse, vennligst se her.