Overrekkelsens av Nobels fredspris 2021 skjer i Oslo Rådhus. Seremonien består av kunstneriske innslag, komiteleders tale, overrekkelses av diplom og gullmedalje, og så holder prisvinner sitt Nobelforedrag. 

 

Komiteen forventer at både Maria Ressa og Dmitry Muratov vil delta på seremonien. Videre vil World Food Programme, som ble tildelt Nobels fredspris for 2020, være representert i seremonien av sin administrerende direktør David Beasley.

 

 

 

 

Tilstedeværelse kun etter invitasjon. 

 

For informasjon om antrekk, klikk her.

 

For informasjon til media, klikk her.