I 2021 er det 100 år siden Nobels Fredspris ble gitt til Christian L. Lange og Hjalmar Branting.