"Vi er journalister, vår oppgave er klar – å skille mellom fakta og usannheter"

I sitt Nobelforedrag, snakket Dmitrij Muratov om journalisters rolle i samfunnet. Muratov mottok fredsprisen for sin innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred.