11. mars - 12. mars

Lærerkurs

«Fredens betingelser i 2019»

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere og lektorer som underviser i samfunnsfag eller historie et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8. – 10. trinn) og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie, o.l. og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål.

Kurset finner sted på vårparten og går over tre dager. Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne. Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på kurset i løpet av de siste fem årene.

Påmelding skjer skriftlig gjennom lærerorganisasjonene. For nærmere opplysninger vennligst kontakt:
•    Utdanningsforbundet
•    Skolenes landsforbund
•    Norsk lektorlag

For ytterligere informasjon, kontakt:
Bente Kristiansen, Det Norske Nobelinstitutt,  tlf. 22 12 93 00

 

Lukket arrangement