Ken Opprann/Nobel Media

Nobel Peace Prize Forum Oslo

Nobel Peace Prize Forum arrangeres den 11. desember hvert år som del av fredsprisfeiringen i Oslo

Forumet ble lagt til den årlige fredsprisfeiringen i Oslo i 2016. Det skal fungere som en arena for tverrfaglig diskusjon og refleksjon over sentrale og brennbare spørsmål av betydning for internasjonal fred og sikkerhet. Avhengig av hvilke tema som tas opp på forumet, vil det bringe sammen en unik kombinasjon av tidligere mottakere av Nobels fredspris, verdensledende politiske eksperter, politikere, viktige opinionsledere, journalister, studenter, samt representanter for det sivile samfunn, næringsliv og allmennheten.

Talerne henvender seg til et publikum på nærmere 500 i Oslo universitets aula, landets kanskje vakreste forelesningssal med originale veggmalerier av Edvard Munch. Det årlige forumet arrangeres av Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredspris – Forskning og Informasjon AS i samarbeid med Universitet i Oslo. Det første forumet ble muliggjort ved økonomisk støtte fra InCircl og GoodXChange.

Arrangementet vil bli kringkastet i Norge og gjort tilgjengelig for et globalt publikum på nett. Studenter og andre som følger programmet er velkomne til å gi kommentarer og stille spørsmål før og under talene; noen av disse vil bli trukket inn i diskusjonen