Ken Opprann/Nobel Media

Nobel Peace Prize Forum Oslo

Nobel Peace Prize Forum arrangeres den 11. desember hvert år som del av fredsprisfeiringen i Oslo

Nobel Peace Prize Forum Oslo ble etablert i 2016 som et supplement til den årlige fredsprisfeiringen.

Forumet bringer sammen en unik blanding av nobelprisprisvinnere og andre internasjonale opinionsledere; ledende representanter for regjeringer og internasjonale organisasjoner; forskere; ledere for det sivile samfunn og aktivister, næringsliv og privat aktører; journalister, og ungdom over hele verden, inkludert studenter.

Den nye arenaen for tverrfaglig diskusjon og refleksjon på aktuelle saker, av betydning for internasjonal fred og sikkerhet, samler 500 deltakere i Universitetet i Oslos Aula – landets kanskje vakreste forelesningssal med originale veggmalerier av Edvard Munch..

Nobel Peace Prize Forum Oslo kringkastes til et globalt publikum og streames live via internett. Publikums kommentarer og spørsmål via sosiale medier ønskes velkommen før og under forumet. Noen av spørsmålene fra vårt globale publikum vil bli tatt med i sendingen.

Nobels fredsprisforum Oslo er organisert av Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredspris - Forskning og Informasjon AS i samarbeid med Universitetet i Oslo. Det innledende Forumet i 2016 ble muliggjort med generøs økonomisk støtte fra InCircl og GoodXChange.