Marte Salvesen/Det Norske Nobelinstitutt

Bibliotek

Nobelinstituttets bibliotek er et forskningsbibliotek åpent for alle

Nobelinstituttets bibliotek har vært åpent for publikum helt siden september 1905. Det er et spesialbibliotek med om lag 204.000 enheter innen områdene internasjonal politisk historie fra 1800, folkerett, fredssak og internasjonal økonomi. Biblioteket abonnerer på ca. 100 tidsskrifter innenfor de samme fagområder. Det finnes også en spesialsamling med litteratur og oppslagsverk om Alfred Nobel og Nobelprisene. I bibliotekets samling inngår flere sjeldne, eldre utgivelser.

Det Norske Nobelinstitutt

 

Depotbibliotek

Biblioteket er også depotbibliotek for publikasjoner fra en rekke internasjonale organisasjoner og institusjoner. Dermed finnes offisielle dokumenter fra organisasjoner som FN, Folkeforbundet, Europarådet m.fl. i bibliotekets samlinger.

 

Praktisk informasjon

Biblioteket er åpent for alle, og det meste av materialet i samlingen er til utlån. Man kan enten anvende lånekort fra norske universiteter / høyskoler, eller så får man lånekort i biblioteket. Utførlige låneregler finner du her.  Biblioteket har en lesesal med 18 plasser som kan benyttes av besøkende. Trådløst nettverk er tilgjengelig, og i tilknytning til lesesalen er det også et eget pauserom.

 

Bibliotekets materiale nyere enn 1990 er søkbar i Oria:
For materiale eldre enn dette må bibliotekets kortkatalog anvendes.

 

Åpningstider

Biblioteket er sommerstengt 17. juli - 8. august. 

Mandag – fredag kl. 8:00 – 15.45 (15. sept. – 14. mai)
Mandag – fredag kl. 8:00 – 15.00 (15. mai – 14. sept.)
Lørdag og søndag: Stengt.