Foto: Anders Lien

Direkte overføring av årets Nobel Peace Prize Forum

Hvordan løse klimakrisen? Årets Forum tar for seg klimaendringer med Al Gore som hovedtaler.

Nobel Peace Prize Forum 2018 arrangeres av Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredspris Forskning & Informasjon AS, i samarbeid med Universitetet i Oslo.

 

Nobel Peace Prize Forum 2018

Live stream av Nobel Peace Prize Forum 2018

Årets forum inviterer til internasjonal dialog for “Hvordan løse klimakrisen?”. Sammen med noen av verdens ledende forskere og klimaeksperter, ønsker forumet å involvere publikum i kampen mot en av de største truslene for fred og utvikling i verden i dag.

Elleve år etter Al Gore mottok Nobels fredspris, og tre år etter Paris-avtalen, har FNs klimapanel (IPCC) levert en alarmerende rapport om hvilke konsekvenser global oppvarming med en økning på 1,5°C vil resultere i. Rapporten, som ble publisert 8. oktober 2018, viser til katastrofale konsekvenser ved en økning på 2°C sammenlignet med 1,5°C økning. De minimale forskjellene mellom de to temperaturøkningene vil kunne bety en 10 cm stigning av havet, stor issmelting i Arktis og at 99% av jordas korallrev dør. Med de stadig økende utslippene av CO2 hevder FNs klimapanel at raske og altomfattende tiltak er nødvendig for å unngå at den globale oppvarmingen stiger over 1.5°C. 

At det haster å løse disse problemene kan ikke understrekes nok. Det er uhyre viktig å fortsette dialogen for å finne løsninger på klimakrisen. Det Norske Nobelinstitutt gleder seg derfor ekstra til å ønske Al Gore, fredsprisvinneren fra 2007 og tidligere visepresident i USA, velkommen til Oslo og Universitetets aula den 11. desember.

 

Ken Opprann / Nobelstiftelsen

PROGRAM

Hovedtaler Al Gore, tidligere visepresident i USA og Nobels fredsprisvinner i 2007

PANEL

Fra venstre til høyre i bildet under:

José Graziano da Silva, generaldirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Professor Katharine Hayhoe, professor i statsvitenskap ved Texas Tech University

Dr. Thina Margrethe Saltvedt, seniorrådgiver i Sustainable Finance i Nordea

Professor Ricarda Winkelmann, Potsdam Institute for Climate Impact Research

MODERATOR

Bjørn Hallvard Samset, forskningsdirektør på CICERO, senter for klimaforskning

 

Arrangementet er fullbooket og kun tilgjengelig for gjester med invitasjon. Aldersgrensen for å delta er 16 år. 

Presseinformasjon og presseakkrediteringen finnes her.

Nobel Peace Prize Forum inviterer også sitt globale publikum til å ta del i debatten ved å twittre #ClimateQuestions2018 til @NPPFOslo fra 11. oktober til 1. desember. Spørsmål twittret til forumets Twitter konto vil gitt til våre paneldeltakere. Følg med for å se om ditt spørsmål blir en del av debatten. Følg oss på Facebook og Twitter for å se de siste oppdateringene fra forumet.

Årets forum blir kringkastet av NRK, og kan følges av vårt globale publikum via direkte strøm på  www.nobelprize.org og på Youtube. Link til dette vil publiseres på Facebook @nobelprize and @nobelinstituttet

Nobel Peace Prize Forum blir muliggjort med støtte fra tittelpartner 5th Element Group PBC. “We are grateful to be part of this important convening,” sier 5th Element Chairman Vincent Molinari, “because our work to create new instruments for impact investment toward the UN Sustainable Development Goals aligns closely with efforts to protect against and prevent catastrophic climate change.”  Nobel Peace Prize Forum støttes også av eventpartner Peace Through Commerce and New Generation Power International. Phyllis Blees beskriver årets tema som “a vital examination of the connections between climate change, global security, peace and prosperity.” Leder for New Generation Power, Chirinjeev Kathuria, vektlegger selskapets forpliktelse til å levere ren og fornybar energi samt viktigheten av at forumet “educate, innovate and elevate solutions to solving the climate crisis in time.”

FORUM DAG 2 - LUKKET ARRANGEMENT

Dagen etter forumet, den 12. desember, vil Nobel Peace Prize Forum samle utvalgte eksperter for å fortsette diskusjonen om konsekvensene av radikale klimaendringer. Disse endringene kan føre til økte konflikter over naturressurser, økte problemer med trafficking og ulovlig våpenhandel. Dette understreker behovet for samordnet handling fra styresmaktene, forretningsliv, industri og sivilsamfunn på alle nivåer. For å løse klimakrisen tidsnok er det nødvendig med et slikt samarbeid, nettopp for å sikre internajsonal fred og sikkerhet. Dag 2 av forumet vil ta i bruk Al Gores tale, paneldiskusjonene og innspillene fra vårt globale publikum som et bakteppe for videre diskusjoner. Resultatet av denne diskusjonen vil bli publisert på Nobels Peace Prize Forums nettsider.