Den Norske Nobelkomite

Ny sammensetning av Nobelkomiteen

Den Norske Nobelkomite har på sitt møte 2. mai 2017 valgt Berit Reiss-Andersen til ny leder og Henrik Syse til ny nestleder ut året. Første varamedlem Tone Jørstad har som følge av Kaci Kullmann Fives bortgang rykket opp til medlem av komiteen. Stortinget vil senere bestemme komiteens sammensetning for perioden 2018-2020.

Oslo 2. mai 2017