Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, har opp gjennom årene ønsket mange lærere velkommen til kurs. Foto: Gro Matland Nevstad

Lærerkurset 2018

Det Norske Nobelinstitutt har en rekke tradisjoner, og en av dem er Lærerkurset. Siden oppstarten i 1947, av «kurset i internasjonale problemer», er dette noe både stab og lærere gleder seg til hver eneste vår.

Historikken strekker seg altså langt tilbake i tid, og på et gulnet, flortynt papir fant vi agendaen fra den aller første samlingen med blant annet direktør August Schou, odelstingspresident C. J. Hambro, statssekretær Knut Getz Wold, prisdirektør Wilhelm Thagaard og helsedirektør Karl Evang.

- Det var A-laget allerede fra første seminar, sier forskningssjef Asle Toje. Han er den som de siste syv årene har satt sammen programmet, og som i samarbeid med Utdanningsforbundet arrangerer Lærerkurset.

Tilsøkningen er alltid svært god.

I år var 24 lærere samlet fra 12. til 14. mars, for å oppdatere seg på et stort og viktig tema: «USA under Trump - Innenriks- og utenrikspolitikk». Vi tok en titt bak åpne dører.

DAG 1:

Mandag morgen ble alle ønsket hjertelig velkommen av Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt (bildet øverst).

Deretter handlet første foredrag om «Amerikansk eksepsjonalisme» ved Hilde Restad, professor II, Bjørknes Høyskole. Om nasjonen som altså tenker at den er unntaket fra regelen.

Etter lunsj holdt Toje et innlegg om «USA og NATO - allianse under press». Til slutt avrundet professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), dagens foredrag med «Hvorfor vant Trump?». Akkurat det spørsmålet er det jo spesielt mange av oss her i nord som ønsker svar på.

Time etter time satt lærerne som tente lys i Lille sal, rommet med to store dører. Den ene fører inn i komiterommet, og den andre inn til historiske Store sal.

Oddgeir Nilsen

- Det er fantastisk å ha et tredagersseminar hvor jeg bare kan sitte og ta imot kunnskap fra kremen av historikere og statsvitere i Norge, sa en strålende fornøyd Oddgeir Nilsen fra Stokmarknes før han spøkefullt la til: - Uten gruppearbeid!

Oddgeir Nilsen, med sine 35 år i skoleverket, var den som hadde reist lengst dette året. Han har tidligere undervist i historie på ungdomsskole og videregående, men nå jobber han ved Hadsel voksenopplæring i fagene samfunnsfag og norsk.

- Grunnen til at jeg kom med på seminaret var litt spesiell. Skolenes landsforbund (SL) har alltid to som er med her, og den ene trakk seg torsdag. Da var det førstemann til mølla. Fredag fikk jeg plassen, mandag var jeg her! Tenk at jeg fikk muligheten, det er fantastisk interessant og har vært sånn påfyll.

Dag én ble avsluttet med mottakelse i Store sal. Hvert år, tidlig i oktober, er det hit verdens øyne er rettet når komitélederen kommer inn døra fra Lille sal for å kunngjøre årets fredsprisvinner.

DAG 2:

Allerede neste morgen sto det klart for alle hvor brennaktuelt tema for årets lærerkurs var, da meldingen kom om at USAs president ga sin egen utenriksminister sparken via Twitter:

“Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!»

For som vi alle vet, har Trump i tur og orden sparket sentrale folk i administrasjonen, og flere av foredragsholderne skulle komme til å snakke om en mann de mener i ferd med å undergrave landets store institusjoner.

Dette var et sentralt tema for professor emeritus Geir Lundestad, tidligere Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt. Historikeren startet dag to med å dra de lange linjene fra 1945 helt fram til i dag i sitt innlegg «USA og geopolitkk: Fortsatt nummer 1?»

Brorparten av spørsmålene fra lærerne i etterkant handlet om Trump.

- Med Trump har USA påført seg mange selvskudd, sa Lundestad med trykk på omtrent annethvert ord. Han snakket om torpedering av diverse handelsavtaler og klimaavtalen. Om Trump som ikke tror på klimaendringer.

Helge Rønsåsbjørg

En av lærerne på kurset har moderne historie som fag. Helge Rønsåsbjørg underviser ved Steinerskolen i Trondheim og fikk den andre plassen til SL. Han var også blant seminarets yngste deltakere.

- Det blir bedre samfunnsfagundervisning i ukene som kommer, sier han.

- Hva drar du hjem med?

- For det første inspirasjon. Bare det å få komme, og så kommer DE utrolig flinke menneskene og jeg kan bare ta det inn! Det er sjelden man som lærer sitter på den andre siden av kateteret. Jeg har også fått en enda bedre innsikt i den geopolitiske situasjonen i verden og USAs betydning for den. Og jeg har lært utrolig mye om sikkerhetspolitikk.

- Er du mer skremt nå enn da du kom?

- Nei, men jeg var i utgangspunktet ganske bekymra. Verden er like stabil/ustabil som den har vært siden krigen.

Våpen og sprengstoff. I lunsjen snakket Toje om Alfred Nobel og om hans fredspris, og han kunne også fortelle om engasjementet til den lille staben som jobber i huset. Alle hjelper til, administrasjonssjefen, bibliotekaren, forskningsassistenten og kommunikasjon- og informasjonsrådgiveren byttet alle på å koke kaffe, dekke bord og ellers sette fram frukt og mat.

Dette var for øvrig det siste lærerkurset Toje var med på å arrangere, for han er valgt inn i Nobelkomiteen og slutter dermed som forskningssjef.

Etter lunsj var Njølstad på plass igjen, denne gangen med et foredrag om «USA og atomvåpnene», der han blant annet var inne på endringer i amerikansk atompolitikk under Trump.

Man blir jo skremt. Nok en gang ble verdens mektigste mann diskutert.

Ragnhild Stene

- Jeg har lyst til å bruke dette både i samfunnsfag, for å se de store linjene i den internasjonale politikken, og i psykologitimene. Internasjonal politikk handler mye om psykologi, og at det er en personfaktor inni bildet her som gjøre at ting blir som de blir, sier Ragnhild Stene som underviser ved Ullern videregående skole i Oslo.

Hun er fascinert av hvordan enkeltindividers adferd kan påvirke hele verden, hvordan f.eks. Trump klarer å trykke på de rette knappene for å få med seg folkemassene. Men hun er også skremt med tanke på massesuggesjonen og hvordan Trump samler store folkemengder på digre stadioner der han kjører politiske "vekkelsesmøter» og proklamerer sitt budskap. Hun setter pris på å få verifiserte fakta fra eksperter som kan si hvordan ting henger sammen i internasjonal politikk.

- Jeg har fått økt forståelse for hvor viktig samarbeid er i verdenssamfunnet, enten det gjelder handel, miljø eller forsvarspolitikk. Dette må være det beste kurset jeg har vært på noen gang. Det er unikt for oss lærere å sitte og ta imot kunnskap flere dager i strekk, der alle foreleserne utgjør Norgeseliten innen sitt fagfelt og har oppdaterte, forskningsbaserte kunnskaper å formidle til oss, sier hun.

Hun likte også alle de spennende samtalene som oppsto i etterkant av forelesningene sammen med gode lærerkollegaer.

- Et fantastisk privilegium å få være her. Jeg har skrevet over 20 sider på datamaskinen og føler jeg har veldig mye å ta med tilbake til klassene mine. Nå har jeg en helt annen trygghet på å fortelle dem om sammenhenger i verden og kan vise til gode eksempler. Selv har jeg fått mange aha-opplevelser i forhold til hvordan ting henger sammen.

Den andre dagen ble avsluttet av historiker og forfatter Hans Olav Lahlum. «USAs presidenter 1918-2018» var 100 år kokt ned til en uforglemmelig tour de force på et par timer.

Deretter var det omvisning på Nobels fredssenter nede ved Aker Brygge før alle dro til Utdanningsforbundets middag på Café Engebret.

DAG 3:

Det var rett på foredraget «USA og EU – et umake par» onsdag morgen. Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), sto for videre opplysning. En forelesning spekket med ord som populisme, disrupsjon, undergraving, mistenksomhet, fremmedgjøring og deglobalisering.

Eller som Trump sa i sin tale da han tiltrådte den 20. januar 2017. “From this day forward, it’s going to be only America first. America first.”

Etter lunsj ble årets Lærerkurs avrundet for i år med førsteamanuensis i historie ved UiO, Hallvard Notaker. Avsluttende tema var passende nok «Trump og det republikanske partiet».

For hvor går veien videre? Notaker beskrev dynamikken som driver amerikansk partipolitikk og de dype uenighetene som splitter ikke bare på det republikanske partiet, men også demokratene. Han forklarte hvordan partisystemenes svakhet bidrar til å forklare utfallet av det amerikanske presidentvalget.

Det handler om gamle tradisjoner.

Elisabeth Holmvik (til venstre) og Tina Valåmo

En skole som nærmest har fast tradisjon for å sende sine lærere til kurset på Det Norske Nobelinstitutt er Sandnessjøen videregående skole. I år representerte Tina Valåmo og Elisabeth Holmvik skolen. De underviser i henholdsvis samfunnsfag, spansk og tysk og i historie, samfunnsfag og norsk.

- Vi står jo fritt til å søke, så lenge man føler at det er relevant. Vi er nummer 4 og 5 fra skolen vår som har vært med, der en av dem til og med har deltatt to ganger, sier Valåmo.

 Søke gjør de selv, og blir de tatt ut, får de alltid lov av skolen til å reise.

- Tema i år er veldig bra. Spot on! Mange av målene i læreplanen for historie og samfunnsfag blir dekket på dette kurset. Kurset gir oss det det lille ekstra, noe som gjør oss enda mer engasjerte og faglig oppdatert, sier Holmvik.

- Det er et utrolig godt kurs som gir oss faglig utbytte og vi får inspirasjon selv. Det er vinklet annerledes, spissa mer, slikt at vi kan ta med ting som ikke står i læreboka, sier Valåmo.

- Kommer dere til å søke igjen neste år?

- Hadde det vært mulig så, sier de nærmest i kor.

Men de må nok dessverre vente fem år til før de kan søke på nytt. Slik er reglene.

De skiltes alle med flere venner enn da de kom, og lærer Nilsen fra Stokmarknes har fått en historie med seg for livet. Om selveste Geir Lundestad.

Det var naturlig for Nilsen å spørre Lundestad, som er født og oppvokst i Bodø, om han hadde vært på hans hjemtrakter.

- Jada, jeg har da vært i Stokmarknes, svarte Lundestad.

- Men ikke frivillig!

Mapper fra arkivet med informasjon om tidligere Lærerkurs.