Ken Opprann/Nobel Media

Nobel Peace Prize Forum

Nobel Peace Prize Forum ble etablert i 2016, og arrangeres 11. desember hvert år som en del av den årlige feiringen av Nobels Fredspris i Oslo.

Nobel Peace Prize Forum 2018 arrangeres av Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredspris Forskning & Informasjon AS, i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Forumet samler en unik konstellasjon av nobelprisprisvinnere og andre ledende internasjonale eksperter, representanter for regjeringer og internasjonale organisasjoner, forskere, sivile samfunnsledere og aktivister, aktører fra næringsliv og privat sektor, journalister og ungdom over hele verden, inkludert studenter.

 

Forumet, som samler 500 deltakere, er en arena for tverrfaglig diskusjon og refleksjon i viktige saker av betydning for internasjonal fred og sikkerhet. Rammen rundt det hele er Oslo Universitet Aula - en historisk og ikonisk hall prydet med originale malerier av den ekspresjonistiske maleren Edvard Munch.