Ken Opprann/Nobel Media

Nobel Peace Prize Forum

Nobel Peace Prize Forum ble etablert i 2016, og arrangeres den 11. desember hvert år som del av fredsprisfeiringen i Oslo

Forumet bringer sammen en unik blanding av nobelprisprisvinnere og andre internasjonale opinionsledere; ledende representanter for regjeringer og internasjonale organisasjoner; forskere; ledere for det sivile samfunn og aktivister, næringsliv og privat aktører; journalister, og ungdom over hele verden, inkludert studenter.

Den nye arenaen for tverrfaglig diskusjon og refleksjon på aktuelle saker, av betydning for internasjonal fred og sikkerhet, samler 500 deltakere i Universitetet i Oslos Aula – landets kanskje vakreste forelesningssal med originale veggmalerier av Edvard Munch.