Foto: Anders Lien

2018 - Hvordan løse klimakrisen?

Nobel Peace Prize Forum tok for seg klimaendringer med Al Gore som hovedtaler den 11. desember 2018.

How to solve the Climate Crisis? Nobel Peace Prize Forum 2018

How to solve the Climate Crisis? Nobel Peace Prize Forum 2018

News alert: Earth Day Climate Communiqué issued by Nobel Peace Prize Forum Climate Leaders

 

Elleve år etter Al Gore mottok Nobels fredspris, og tre år etter Paris-avtalen, leverte FNs klimapanel (IPCC) en alarmerende rapport om hvilke konsekvenser global oppvarming med en økning på 1,5°C vil resultere i. Rapporten, som ble publisert 8. oktober 2018, viser til katastrofale konsekvenser ved en økning på 2°C sammenlignet med 1,5°C økning. De minimale forskjellene mellom de to temperaturøkningene vil kunne bety en 10 cm stigning av havet, stor issmelting i Arktis og at 99% av jordas korallrev dør. Med de stadig økende utslippene av CO2 hevder FNs klimapanel at raske og altomfattende tiltak er nødvendig for å unngå at den globale oppvarmingen stiger over 1.5°C. 

At det haster å løse disse problemene kan ikke understrekes nok. Det er uhyre viktig å fortsette dialogen for å finne løsninger på klimakrisen. Det Norske Nobelinstitutt gledet seg derfor ekstra til å ønske Al Gore, fredsprisvinneren fra 2007 og tidligere visepresident i USA, velkommen til Oslo og Universitetets aula den 11. desember.

 

Ken Opprann / Nobelstiftelsen

PROGRAM

Hovedtaler Al Gore, tidligere visepresident i USA og Nobels fredsprisvinner i 2007

PANEL

Fra venstre til høyre i bildet under:

José Graziano da Silva, generaldirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Professor Katharine Hayhoe, professor i statsvitenskap ved Texas Tech University

Dr. Thina Margrethe Saltvedt, seniorrådgiver i Sustainable Finance i Nordea

Professor Ricarda Winkelmann, Potsdam Institute for Climate Impact Research

MODERATOR

Bjørn Hallvard Samset, forskningsdirektør på CICERO, senter for klimaforskning

 

 

Nobel Peace Prize Forum blir muliggjort med støtte fra tittelpartner 5th Element Group PBC. “We are grateful to be part of this important convening,” sier 5th Element Chairman Vincent Molinari, “because our work to create new instruments for impact investment toward the UN Sustainable Development Goals aligns closely with efforts to protect against and prevent catastrophic climate change.”  Nobel Peace Prize Forum støttes også av eventpartner Peace Through Commerce and New Generation Power International. Phyllis Blees beskriver årets tema som “a vital examination of the connections between climate change, global security, peace and prosperity.” Leder for New Generation Power, Chirinjeev Kathuria, vektlegger selskapets forpliktelse til å levere ren og fornybar energi samt viktigheten av at forumet “educate, innovate and elevate solutions to solving the climate crisis in time.”

FORUM DAG 2 - LUKKET ARRANGEMENT

Dagen etter forumet, den 12. desember, samlet Nobel Peace Prize Forum utvalgte eksperter for å fortsette diskusjonen om konsekvensene av radikale klimaendringer. Disse endringene kan føre til økte konflikter over naturressurser, økte problemer med trafficking og ulovlig våpenhandel. Dette understreker behovet for samordnet handling fra styresmaktene, forretningsliv, industri og sivilsamfunn på alle nivåer. For å løse klimakrisen tidsnok er det nødvendig med et slikt samarbeid, nettopp for å sikre internajsonal fred og sikkerhet. Dag 2 av forumet tok i bruk Al Gores tale, paneldiskusjonene og innspillene fra vårt globale publikum som et bakteppe for videre diskusjoner. Resultatet av denne diskusjonen vil bli publisert på Nobels Peace Prize Forums nettsider.