Søknadskjema nominator

I følge Nobelstiftelsens statutter er en nominasjon gyldig hvis den er gjort av en person som tilhører en av katagoriene for gyldige nominatorer.
Etter å ha sent inn dette skjemaet vil du få videre instruksjoner per e-post. 

Vær oppmerksom på at nominasjonsfristen er midnatt 31. januar.  

Jeg faller innenfor en av de følgende kategorier (kryss av for korrekt gruppe):

  • Medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder
  • Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag
  • Medlemmer av Institut de Droit International
  • Medlemmer av eksekutivkomiteen til det internasjonale styret i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
  • Universitetsprofessorer i historie, samfunnsvitenskap, filosofi, rettslære og teologi, samt universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk
  • Personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris
  • Styremedlemmer i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris
  • Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite
  • Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite
  • * Der intet annet er presisert, skal "medlemmer" forstås som nåværende (fungerende) medlemmer.
Neste steg

Mine person- og kontaktopplysninger: