Søknadskjema nominator

Kun kandidater som oppfyller Nobelstiftelsens statutter kan nominere. 
Vær oppmerksom på at fristen for nominasjon går ut ved midnatt 31 . januar.

Jeg faller innenfor en av de følgende kategorier (kryss av for korrekt gruppe):

  • Medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer, samt medlemmer av Den interparlamentariske union
  • Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag
  • Medlemmer av Institut de Droit International
  • Universitetsprofessorer i historie, samfunnsvitenskap, filosofi, rettslære og teologi, samt universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk
  • Personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris
  • Styremedlemmer i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris
  • Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite
  • Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomitel
  • * Der intet annet er presisert, skal "medlemmer" forstås som nåværende (fungerende) medlemmer.
Neste steg

Mine person- og kontaktopplysninger: