Hans A. Rosbach, CC BY-SA 3.0

Den Norske Nobelkomite

«Den för fredsprisets utdelande erforderliga utredningen verkställes av Norska Stortingets i testamentet nämnda utskott, sedan den 1 januari 1977 benämnt Norska Nobelkomittén.» (Nobelstiftelsens statutter, § 6)

I henhold til Alfred Nobels testamente skal prisen for fredsforkjempere deles ut av en komite "af fem personer, som väljas af Norska Stortinget". I reglene som senere ble vedtatt av Stortinget for gjennomføringen av valg av pristaker, heter det at komitemedlemmene velges for en periode på seks år med anledning til gjenvalg. Sammensetningen av komiteen skal, så langt det lar seg gjøre, reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. Direktøren for Nobelinstituttet er komiteens sekretær.

De første tiårene

I de første tiårene var det vanlig at både sittende stortingsrepresentanter og statsråder var med i komiteen. Således besto den første komiteen av såvel statsminister Johannes Steen, utenriksminister Jørgen Løvland, stortingsmann John Lund, jusprofessor Bernhard Getz og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson.

Endring i valg av komitemedlemmer

Med et så sterkt innslag av fremtredende politikere viste det seg etterhvert vanskelig å overbevise verden forøvrig om at komiteen i sitt arbeid ikke ble påvirket av norske myndigheter. I 1936, i forbindelse med pristildelingen til Carl von Ossietzky, ble praksis endret slik at fungerende regjeringsmedlemmer ikke lenger fikk sitte i komiteen. I 1977 skjedde det en ytterligere innskjerping av hensyn til komiteens uavhengighet. Da ble det bestemt at heller ikke sittende stortingsrepresentanter kunne velges inn i Nobelkomiteen. Samtidig endret komiteen navn fra Det norske Stortings Nobelkomite til Den norske Nobelkomite.

Nobelkomiteens møterom

Nobelkomiteen holder alle sine møter i et spesielt møterom i Nobelinstituttet. Interiøret er tegnet av arkitekt Carl Berner. På veggene i komiterommet henger portrettfotografier av samtlige individuelle prisvinnere og logoene til alle prisvinnende institusjoner og organisasjoner.

Den Norske Nobelkomite 2017. Fra høyre:  Berit Reiss-Andersen (leder), Henrik Syse (nestleder), Inger-Marie Ytterhorn, Thorbjørn Jagland, Tone Jørstad, Olav Njølstad (sekretær).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Medlemmer av Nobelkomiteen

 

Berit Reiss-Andersen (f. 1954)
Leder av Nobelkomiteen. Medlem av komiteen fra 2012, valgt for perioden 2012-2017.

Henrik Syse (f. 1966)
Nestleder av komiteen. Medlem av komiteen fra 2015, valgt for perioden 2015-2020.

Inger-Marie Ytterhorn (f. 1941)
Medlem av komiteen fra 2000, gjenvalgt for perioden 2012-2017.

Thorbjørn Jagland (f. 1950)
Medlem av komiteen fra 2009, gjenvalgt for perioden 2015-2020.

Tone Jørstad (f.1946)
Medlem for 2017.
Varamedlem for perioden 2015-2017. Fullverdig medlem av komiteen etter Kaci Kullmann Fives bortgang 19. februar 2017.