Ken Opprann/Nobel Media

Presse

Welcome to the Norwegian Nobel Institute's Press Center with press contacts, accreditation information and our press releases.

Nobel Peace Prize events 9-11 December 2017

Official documents for download - Nobel Lecture, Presentation Speech and press releases.

Media is welcome to cover various events during the 2017 Nobel days in Oslo

Download the Nobel Peace Prize Press program 2017 
(updated 07.12.2017)

Press Centre
The Nobel Press Centre is located at NIPS – Norwegian International Press Centre, and is open to both Norwegian and international media during the Nobel days. Wi-Fi is available. 

Address: Klingenberggt 5, Oslo (3 min walk to City Hall)
Friday 8 December              12:00-20:00 CET
Saturday 9 December     08:00-20:00 CET
Sunday 10 December         08:00-16:00 CET

Media Accreditations
Please note there is no accreditation badge valid for all events!
All accreditations to the Press Conference (9 Dec) and Award Ceremony (10 Dec) must be picked up at the Press Centre.
Accreditation badge and passport/photo ID should be presented to event and security personnel wherever necessary.

List of press contacts for the Nobel Peace Prize events.

Pressekontakt

Administrasjon

Tlf: +47 22 12 93 00

Kristin Wiktorson

Press & media advisor Tlf: +47 22 12 93 03

Ofte stilte spørsmål

 • Kan dere offisielt bekrefte om en nominasjon er ekte eller ikke?
  På prinsipielt grunnlag, og med bakgrunn i Nobel-statuttene, vil Det Norske Nobelinstitutt aldri bekrefte eller avkrefte om noen er nominert til Nobels Fredspris før den fullstendige listen offentliggjøres etter 50 år.
 • Hvem kan nominere?
  Det kreves ikke invitasjon for å nominere til Nobels Fredspris. Kvalifiserte nominatorer er medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder; medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag; medlemmer av Institut de Droit International; universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk; personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitemedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitemøte etter 1. februar); tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite.
 • Hvordan fungerer nominsajonsprosessen?
  Nominasjoner til Nobels Fredspris sendes inn fra hele verden til Den Norske Nobelkomitee, som er ansvarlig for utvelgelsen av mottaker(e) av prisen. En hver som oppfyller kriteriene som nominator kan foreslå en kandidat til Nobels Fredspris. Dette skiller utvelgelsesprosessen til Nobels Fredspris fra mange andre priser, hvor komiteen ofte velger alle de nominerte og vinneren.
 • Når annonseres Nobels Fredspris hvert år?
  Nobels Fredspris annonseres vanligvis fredagen i den første hele uken i oktober.
 • Når kan jeg søke om presseakkreditering til annonseringen av Nobels Fredspris?
  Vi åpner for akkrediteringssøknader i den siste uken i september.
 • Når kan jeg søke om presseakkreditering til Nobels Fredsprisarrangementene i desember?
  Vi åpner for akkrediteringssøknader i månedsskiftet oktober/november.