Ken Opprann/Nobel Media

Presse

Welcome to the Norwegian Nobel Institute's Press Center

The Nobel Peace Prize for 2021 will be announced at a press conference on Friday 8 October 11:00 am (CEST), at the Norwegian Nobel Institute, Henrik Ibsens gate 51, Oslo.The press conference is open for media only and accreditation is required.

Media interested in attending the press conference may apply for accreditation here

As we do not know what Covid-19 regulations may be in force on 8 October, attendance may be severely limited. Attendance will also require a valid Covid Certificate.

For members of media travelling to Norway, please check the rules for travelling to Norway. 

Pressekontakt

Erik Aasheim

Tlf: + 47 916 85 287 (også på WhatsApp)

Ofte stilte spørsmål

 • Kan dere offisielt bekrefte om en nominasjon er ekte eller ikke?
  På prinsipielt grunnlag, og med bakgrunn i Nobel-statuttene, vil Det Norske Nobelinstitutt aldri bekrefte eller avkrefte om noen er nominert til Nobels Fredspris før den fullstendige listen offentliggjøres etter 50 år.
 • Hvordan fungerer nominasjonsprosessen?
  Nominasjoner til Nobels Fredspris sendes inn fra hele verden til Den Norske Nobelkomitee, som er ansvarlig for utvelgelsen av mottaker(e) av prisen. En hver som oppfyller kriteriene som nominator kan foreslå en kandidat til Nobels Fredspris. Dette skiller utvelgelsesprosessen til Nobels Fredspris fra mange andre priser, hvor komiteen ofte velger alle de nominerte og vinneren.
 • Hvem kan nominere?
  Det kreves ikke invitasjon for å nominere til Nobels Fredspris. Kvalifiserte nominatorer er medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder; medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag; medlemmer av Institut de Droit International; universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk; personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitemedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitemøte etter 1. februar); tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite.
 • Når annonseres Nobels Fredspris hvert år?
  Nobels Fredspris annonseres vanligvis fredagen i den første hele uken i oktober.
 • Når kan jeg søke om presseakkreditering til annonseringen av Nobels Fredspris?
  Vi åpner for akkrediteringssøknader i den siste uken i september.
 • Når kan jeg søke om presseakkreditering til Nobels Fredsprisarrangementene i desember?
  Vi åpner for akkrediteringssøknader i månedsskiftet oktober/november.