Ken Opprann/Nobel Media

Presse

Welcome to the Norwegian Nobel Institute's Press Center with press contacts, accreditation information and our press releases.

NOBEL PEACE PRIZE 2018

Media is welcome to cover all the various Nobel Peace Prize events in Oslo 9-11 December 2018.
All dates and hours are local time in Norway.

Press Program, Nobel Lectures and other documents will be found here

Here you will find a list of all press contacts for the Nobel Peace Prize events 2018.

The media accreditation portal will open Thursday 1 November – Sunday 25 November. Please note there is no accreditation valid for all events. Accreditation links and all press information will be available on our website.

Revised 26.11.2018

Pressekontakt

Press & media advisor

Kristin Wiktorson Tlf: +47 932 55 887

Ofte stilte spørsmål

 • Kan dere offisielt bekrefte om en nominasjon er ekte eller ikke?
  På prinsipielt grunnlag, og med bakgrunn i Nobel-statuttene, vil Det Norske Nobelinstitutt aldri bekrefte eller avkrefte om noen er nominert til Nobels Fredspris før den fullstendige listen offentliggjøres etter 50 år.
 • Hvordan fungerer nominasjonsprosessen?
  Nominasjoner til Nobels Fredspris sendes inn fra hele verden til Den Norske Nobelkomitee, som er ansvarlig for utvelgelsen av mottaker(e) av prisen. En hver som oppfyller kriteriene som nominator kan foreslå en kandidat til Nobels Fredspris. Dette skiller utvelgelsesprosessen til Nobels Fredspris fra mange andre priser, hvor komiteen ofte velger alle de nominerte og vinneren.
 • Hvem kan nominere?
  Det kreves ikke invitasjon for å nominere til Nobels Fredspris. Kvalifiserte nominatorer er medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder; medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag; medlemmer av Institut de Droit International; universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk; personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitemedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitemøte etter 1. februar); tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite.
 • Når annonseres Nobels Fredspris hvert år?
  Nobels Fredspris annonseres vanligvis fredagen i den første hele uken i oktober.
 • Når kan jeg søke om presseakkreditering til annonseringen av Nobels Fredspris?
  Vi åpner for akkrediteringssøknader i den siste uken i september.
 • Når kan jeg søke om presseakkreditering til Nobels Fredsprisarrangementene i desember?
  Vi åpner for akkrediteringssøknader i månedsskiftet oktober/november.