Foto: Anders Lien

Al Gore kommer til Oslo for å snakke om klima

Det Norske Nobelinstitutt ønsker Al Gore, fredsprisvinneren fra 2007 og tidligere visepresident i USA, velkommen til Oslo som hovedtaler under årets Nobel Peace Prize Forum i Universitetets Aula den 11. desember

Årets forum inviterer til internasjonal dialog om temaet “Hvordan løse klimakrisen?”. Sammen med noen av verdens ledende forskere og klimaeksperter, ønsker Forumet å involvere publikum i kampen mot en av de største truslene for fred og utvikling i verden i dag.

Elleve år etter at Al Gore mottok Nobels fredspris, og tre år etter Paris-avtalen, har FNs klimapanel (IPCC) levert en alarmerende rapport om konsekvensene av en fortsatt global oppvarming. Rapporten, som ble publisert 8. oktober 2018, viser hvordan en økning på 2°C vil få katastrofale konsekvenser sammenlignet med en 1,5°C økning. Forskjellen mellom de to temperaturøkningene vil kunne bety en 10 cm stigning av havet, stor issmelting i Arktis og at 99% av jordas korallrev dør.

 

Ken Opprann / Nobelstiftelsen

Med de stadig økende utslippene av CO2 hevder FNs klimapanel at raske og altomfattende tiltak er nødvendig for å unngå at den globale oppvarmingen stiger over 1,5°C. At det haster å løse disse problemene, kan ikke understrekes nok. Det er viktigere enn noen gang å fortsette dialogen for å finne løsninger på klimakrisen.

Etter Al Gores hovedtale vil det bli en 60 minutters paneldebatt mellom fire fremtredende forskere og eksperter på klimaendring. Panelet vil diskutere klimaendringene og utfordringene disse fører med seg. Debattens ordstyrer er Bjørn Hallvard Samset, forskningsdirektør ved Senter for klimaforskning (CICERO). Panelet består av José Graziano da Silva, generaldirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Katharine Hayhoe, professor ved Texas Tech University, professor Johan Rockström, direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research, og Thina Margrethe Saltvedt, seniorrådgiver i Sustainable Finance i Nordea.

“Rapporten FNs klimapanel (IPCC) nylig publiserte er urovekkende lesning. Dette viser at det er altfor tidlig å avblåse klimakrisen. Jeg håper at årets Forum vil bidra til å belyse hva som må til for å reversere en urovekkende utvikling», sier Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstituttet.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, legger til: «Klimaendringene kan skape sosiale og økonomiske kriser med ødeleggende konsekvenser. Hvis vi fortsetter å presse planetens tålegrense, vil det bli vanskelig å nå bærekraftsmålene som FNs medlemsland er enige om. Vi håper at Forumet vil skape oppmerksomhet og bidra med løsninger som gagner både enkeltmenneskene og samfunnet».

Nobel Peace Prize Forum inviterer også sitt globale publikum til å ta del i debatten ved å twittre #ClimateQuestions2018 til @NPPFOslo fra 11. oktober til 1. desember. Spørsmål twittret til Forumets Twitter-konto vil bli formidlet til paneldebattens ordstyrer. Kanskje ditt spørsmål blir en del av debatten? Følg oss på Facebook og Twitter for å se de siste oppdateringene fra Forumet. Årets Forum blir kringkastet av NRK, og kan følges via direkte strøm på Nobelprize.org og på Youtube. Link til dette vil publiseres på Facebook @nobelprize og @nobelinstiuttet.

Nobel Peace Prize Forum 2018 arrangeres av Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredspris Forskning & Informasjon AS, i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forumet er også del av Oslo Peace Days (5. – 12. desember), et samarbeid mellom Det Norske Nobelinstituttet, Universitetet i Oslo, Nobels fredssenter og Oslo kommune. Mer informasjon og program finner du på Oslo Peace Days.  Få de siste nyhetene først ved å følge @OsloPeaceDays på Facebook og Twitter.

Dagen etter Forumet, den 12. desember, vil Nobel Peace Prize Forum samle utvalgte eksperter for å fortsette diskusjonen om konsekvensene av radikale klimaendringer. Dag to av Forumet vil ha Al Gores tale, paneldiskusjonene og innspillene fra vårt globale publikum som et bakteppe for videre diskusjoner. Resultatet av denne diskusjonen vil bli publisert på Nobels Peace Prize Forums nettsider.

Nobel Peace Prize Forum blir muliggjort med støtte fra 5th Element Group PBC. “We are grateful to be part of this important convening,” sier 5th Element Chairman Vincent Molinari, “because our work to create new instruments for impact investment toward the UN Sustainable Development Goals aligns closely with efforts to protect against and prevent catastrophic climate change.”  Nobel Peace Prize Forum støttes også av Peace Through Commerce og New Generation Power International. Lederen av Peace Through Commerce Phyllis Blees beskriver årets tema som “a vital examination of the connections between climate change, global security, peace and prosperity.” Leder for New Generation Power International, Chirinjeev Kathuria, vektlegger selskapets forpliktelse til å levere ren og fornybar energi samt viktigheten av at forumet “educate, innovate and elevate solutions to solving the climate crisis in time.”

Nærmere informasjon for media som ønsker være tilstede på  Nobel Peace Prize Forum finnes her