Liu Xiaobo - Uttalelse fra den Norske Nobelkomite

Den Norske Nobelkomite har mottatt nyheten om fredsprisvinner Liu Xiaobos løslatelse med en blanding av glede og dyp uro.

Komiteen er glad for at Liu Xiaobo omsider er ute av fangenskap, men beklager samtidig på det sterkeste at det måtte alvorlig sykdom til før kinesiske myndigheter gikk med på å løslate ham. Liu Xiaobo har ført en utrettelig kamp for demokrati og menneskerettigheter i Kina og har allerede måttet betale en høy pris for sitt uredde engasjement. Han ble i realiteten dømt for å ha utøvet sin ytringsfrihet og burde aldri ha vært fengslet. Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar hvis frihetsberøvelsen har medført at Liu Xiaobo ikke har fått den medisinske hjelpen han trengte i tide. Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet. Komiteen vil til slutt minne om at Liu Xiaobo har en stående invitasjon til å komme til Oslo for å motta vår hyllest. På grunn av fangenskapet fikk han ikke være til stede under prisutdelingsseremonien i 2010, da hans stol i Oslo Rådhus sto tom.