Foto: © Olav Stubberud / @Olav

Nobelkonserten tar pause i 2018

Det blir ingen Nobels fredspriskonsert i år. Beslutningen avspeiler arrangørenes ønske om å tenke nytt om konsertens innhold og format, samt at konserten de siste årene har hatt en anstrengt økonomi. 

Folks medievaner har dessuten endret seg radikalt siden den første konserten i 1994. Dette er noe de tre samarbeidspartnerne bak konserten tar inn over seg.

- Vi har opplevd at finansieringen av konserten er svært krevende og ønsker derfor å bruke det neste året på å utvikle et nytt konsertformat. Ambisjonen er å relansere konserten i ny drakt i 2019. Sammen vil vi blant annet se på hvordan konserten kan tilpasses flere plattformer enn tradisjonell lineær TV, sier Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt.

Konserten, som hører inn under selskapet Nobels Fredspris Forskning og Informasjon AS, har de senere år basert seg utelukkende på bidrag fra norske sponsorer samt billettinntekter, og mottar ingen offentlig støtte.

- Fredsprisens renommé og konsertens høye status både i Norge og internasjonalt gir oss mange muligheter. Vi ønsker å bruke tid på å videreutvikle formatet og styrke finansieringen utover støtten fra de solide norske partnerne som har fulgt konserten gjennom mange år, sier produsentene av konserten, Odd Arvid Strømstad i Warner Bros. Norge og Kristian Kirkvaag i Gyro. - Ved å sikre et sterkere økonomisk fundament, vil vi stå friere i valg av format og profil, legger de til.

Nobels fredspriskonsert har siden oppstarten brakt mer enn 100 av populærmusikk- og underholdningsverdenens største navn til Oslo som ledd i feiringen av årets fredspris. En viktig målsetting har vært å spre informasjon og engasjement om fredsprisvinnernes arbeid og Nobels fredspris til et globalt publikum.

 

Kontaktpersoner

Olav Njølstad, Det Norske Nobelinstitutt, +47 97675260, on@nobel.no

Odd Arvid Strømstad, Warner Bros. Norge as, +47 90612395, odd.arvid.stromstad@warnerbros.com

Kristian Kirkvaag, Gyro as, +47 90142335, kristian.kirkvaag@gyro.no

 

Last ned pressemeldingen