Nobels fredsprisarrangementer 2020

På grunn av den pågående koronapandemien vil det bli visse endringer i gjennomføringen av årets fredsprisarrangementer, opplyser Det Norske Nobelinstitutts direktør Olav Njølstad.

Published:
22.09.2020

Kunngjøringen av årets fredsprisvinner(e) vil finne sted på Nobelinstituttet fredag 9. oktober kl. 11. Av hensyn til smittevernsrådene vil bare et lite antall journalister og fotografer bli invitert til å være til stede på den påfølgende pressekonferansen. Presse som ikke får plass på pressekonferansen, kan i stedet søke om et kort intervju etter pressekonferansen. Mer informasjon om dette ligger på våre pressenettsider.

Prisutdelingsseremonien i Oslo rådhus den 10. desember kl. 13 er avlyst. Det vil i stedet bli avholdt en nedskalert prisutdeling på samme tidspunkt i Universitetets aula for et mindre antall inviterte gjester og med prisvinner(e) fysisk eller digitalt til stede i salen. Aulaen ble benyttet til fredsprisutdelingene i årene 1947-1989. Nobelkomiteen understreker at 2020 er et unntaksår. Om ikke noe uforutsett skjer, vil neste års prisutdeling på ny foregå i Oslo rådhus.

Den tradisjonelle nobelbanketten for 250 gjester på Grand Hotel om kvelden 10. desember er også avlyst. Det samme gjelder fredspriskonserten, som vil bli relansert i helt ny drakt i 2021.

Nobelinstituttet er i dialog med Universitetet i Oslo og Oslo kommune om Nobel Peace Prize Forum 2020. Hvorvidt dette arrangementet kan gjennomføres som normalt i Universitetets aula den 11. desember, gjenstår å se. Det vil i så fall bli snakk om et nedskalert arrangement der noen av deltakerne trolig ikke er fysisk til stede i salen, men deltar digitalt fra sine respektive hjemland.

Andre faste poster på fredsprisprogrammet i Oslo – som den internasjonale pressekonferansen på Nobelinstituttet 9. desember, Redd Barnas fredsfest på Nobels Fredssenter og audiens på slottet 10. desember, samt fredsprisvinnernes møter med stortingspresidenten, statsministeren og utenriksministeren og Nobels Fredssenters utstillingsåpning 11. desember – må vi komme tilbake til så snart vi vet om årets prisvinner(e) kan komme til Oslo eller ikke, avslutter Njølstad.