Ken Opprann/Nobel Media

Uttalelse fra Den Norske Nobelkomites leder, Berit Reiss-Andersen, i anledning Liu Xias løslatelse og avreise fra Kina

Oslo, 10. juli 2018   

Det er med glede jeg har mottatt meldingen om Liu Xias løslatelse fra husarrest. Denne modige og utholdende kvinnen har fått forlate Kina i tråd med eget ønske og vilje. Hun har blitt utsatt for store prøvelser og unødig lidelse til tross for at hun ikke har begått noen forbrytelse. Hennes åtte år i husarrest var en straff for ektemannens politiske aktivisme. Hun har meget treffende beskrevet situasjonen i disse ordelag: «Jeg fant ikke politikken; politikken fant meg.» 

Det er bra at kinesiske myndigheter omsider har bestemt seg for å bringe den uberettigede undertrykkelsen av Liu Xia til opphør. Interneringen av henne burde aldri ha funnet sted og har påført henne unødige lidelser.

På Den Norske Nobelkomites vegne vil jeg uttrykke min dypeste takknemlighet til Liu Xia og hennes avdøde ektemann, Liu Xiaobo, for deres heroiske kamp for menneskerettigheter og individuell frihet i Kina. En dag vil deres innsats komme alle kinesere til gode. Jeg vil også benytte anledningen til å takke forbundskansler Angela Merkel og den tyske regjering for deres ufravikelige støtte først til Liu Xiaobo, som døde i fangenskap 13. juli 2017, og deretter til hans enke Liu Xia.

Den Norske Nobelkomite kom i fjor med en åpen invitasjon til Liu Xia om å komme til Oslo for å motta Nobels Fredspris for 2010 på vegne av sin avdøde ektemann. Det blir opp til Liu Xia å bestemme når og under hvilke omstendigheter dette vil skje. På denne historiske dagen sender jeg henne mine varmeste ønsker og uforbeholdne støtte.

 

Berit Reiss-Andersen
Leder, Den Norske Nobelkomite
Oslo, 10. juli 2018