Ken Opprann/Nobel Media

Prisvinnere

Siden 1901 er Nobels fredspris delt ut 100 ganger, til 130 mottakere: 90 menn, 17 kvinner og 24 organisasjoner.

Ifølge Nobels testamente skal fredsprisen gå til den ”som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Nobels fredspris har i tidens løp blitt utdelt til et bredt spekter av fredskonsepter og fredsarbeid.

I fredsprisens første år – fram til første verdenskrig – gikk prisen ofte til pionerer innenfor den organiserte fredsbevegelsen. I mellomkrigstiden skiftet fokus over på aktive politikere som jobbet for fredsforhandlinger og internasjonale avtaler, men det var også priser for humanitært arbeid (Nansen, Folkeforbundets Høykommissær for flyktninger).

Etter andre verdenskrig har fredsprisen i hovedsak berømmet innsats på fire hovedområder: våpenkontroll og nedrustning, fredsmekling, demokrati og menneskerettigheter, samt arbeid med sikte på å skape en bedre organisert og fredeligere verden. I det 21. århundre har Nobels fredspris også blitt tildelt for arbeid mot miljøtrusler og menneskapte klimaendringer.