Elie Wiesel

Nobels Fredspris 1986

(1928-2016)

Øyenvitne og budbringer

Elie Wiesel, jødisk forfatter, filosof og humanist, gjorde det til sin livsoppgave å vitne om nazistenes folkemord under andre verdenskrig. Han er i dag verdens fremste formidler av Holocaust.

Etter at Hitlers tropper hadde rykket inn i Ungarn i 1944, ble Wiesel-familien transportert til utryddelsesleiren Auschwitz i Polen. Der mistet Elie Wiesels mor og yngre søster livet i gasskammeret. I 1945 ble Elie og faren sendt videre til leiren Buchenwald. Der døde faren av sult og dysenteri, men den 17 år gamle Elie var i live da amerikanske soldater befridde leiren.

Elie Wiesel ville ikke bare at verden skal huske og ta lærdom av Holocaust. Like viktig var det å kjempe mot likegyldigheten og holdningen "det angår ikke meg". For Elie Wiesel var kampen mot likegyldigheten en kamp for fred. Han har sagt: "Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet".