Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW)

Nobels fredspris 2013

OPCW ble tildelt fredsprisen for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen. Organisasjonen overvåker at Konvensjonen om kjemiske våpen fra 1993 blir respektert. Den forbyr lagring og produksjon av slike våpen. OPCW har destruert mange av dem og gjennomført inspeksjoner for å kontrollere at avtalen blir etterlevd.

Nobelkomiteen vær særlig opptatt av at konvensjonen og OPCWs arbeid kunne føre til universell avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen og bli en modell for andre avtaler. Komiteen kritiserte USA og Russland for ikke å ha eliminert sine store arsenaler av kjemiske våpen. Et annet mål var å øke presset mot stater som ikke hadde undertegnet  eller ratifisert konvensjonen.

Bruken av kjemiske våpen i den syriske borgerkrigen var også en grunn til at Nobelkomiteen ønsket å gi sin støtte til OPCW.