1901

Jean Henry Dunant og Frédéric Passy

Sveits og Frankrike

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org