1906

Theodore Roosevelt

USA

Kort prisvinnerinformasjon

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org