1917

Den Internasjonale Røde Kors Komite (Comite International de la Croix-Rouge))

Sveits

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org