1922

Fridtjof Nansen

Norge

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org