1926

Aristide Briand, Gustav Stresemann

Frankrike, Tyskland

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org