1931

Jane Addams, Nicholas Murray Butler

USA

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org