1949

Baron John Boyd Orr of Brechin

Storbritannia

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org