1950

Ralph Bunche

USA

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org