1959

Philip John Noel-Baker

Storbritannia

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org