1962

Linus Carl Pauling

USA

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org