1963

Den Internasjonale Røde Kors-Komite, Røde Kors-Ligaen

Sveits

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org