1970

Norman Ernest Borlaug

USA

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org