1971

Willy Brandt

Tyskland

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org