1973

Henry A. Kissinger, Le Duc Tho

USA, Nord-Vietnam

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org