1974

Seán MacBride, Eisaku Sato

Irland, Japan

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org