1982

Alva Myrdal, Alfonso García Robles

Sverige, Mexico

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org