1985

Den internasjonale Legeforeningen mot Atomkrig (International Physicians for the Prevention of Nuclear War)

USA

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org