1986

Elie Wiesel

USA

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org