1987

Oscar Arias Sánchez

Costa Rica

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org