1993

Nelson Mandela, Frederik Willem de Klerk

Sør-Afrika

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org