1995

Joseph Rotblat, Pugwash Conferences on Science and World Affairs

England

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org