2001

De forente nasjoner (FN), Kofi Annan

Ghana

...for deres innsats for en bedre organisert og fredeligere verden.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org