2005

International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed ElBaradei

Egypt

...for deres arbeid for å hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål og for at kjernefysisk energi til sivile formål blir benyttet på sikrest mulige måte.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org