2007

FNs klimapanel (IPCC), Albert Arnold (Al) Gore Jr.

USA

For deres innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlag for de tiltak som kreves for å motvirke disse endringene.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org